Samanslåing av Norddal og Stordal:

Fossar fram med Fjord kommune

Norddal kommune vil ikkje stanse samanslåingsprosessen med Stordal til nye Fjord kommune.

NORDDAL: Kommunestyret i Norddal går for Fjord kommune. 

Nyheter

Heller ikkje om bygdene Norddal og Eidsdal ikkje blir med vidare.

Det seier eit samrøystes kommunestyre i Norddal.


Innbyggjarar ber Norddal sjå mot Stranda

Norddal kommune bør ta kontakt med Stranda kommune med tanke på samanslåing også med denne kommunen.

Mot ei røyst frå SV seier kommunestyret også nei til å gå i nye samtalar med Stranda kommune.

– Eg er glad for å få denne avklaringa. Vi kan ikkje snu no. Samanslåinga av Stordal og Norddal til Fjord kommune vart godkjend av Stortinget allereie i juni i fjor, seier ordførar Arne Sandnes (Sp).

Eit forslag frå SV om å gjennomføre ei innbyggarundersøking på nordsida av fjorden vart også avvist, mot SV si røyst.

Vidare vedtok kommunestyret at dei snarast må få til eit møte med departementet.


– Dette er embetsmakt av verste slag

Ordfører Eva Hove i Stordal mener at fylkesmannens forslag til grense- justeringer markerer det absolutte nullpunktet i kommunereformen.