Romsdalsaksen splitter fylkestinget

Flere av partienes gruppeledere på fylkestinget støtter forslaget om ny utredning av Romsdalsaksen. Folkemeningen og risikoen for en årelang og opprivende strid er blant argumentene. Saka kommer opp på fylkestinget i juni.

Vil ha utreding: Frank Sve fra Frp kom i fylkesutvalget med forslag om å be om en statlig utreding av Romsdalsaksen. Forslaget kan få flertall i fylkestinget i juni.   Foto: BJØRN BRUNVOLL/RB

Nyheter

MOLDE (Rbnett): Spørsmålet om ny utredning ble høgaktuelt etter at Frank Sve fra Fremskrittspartiet i fylkesutvalget i forrige uke kom med forslag om å be staten utrede Romsdalsaksen som et alternativ for kryssingen av Romsdalsfjorden. Forslaget – som også Sp, Venstre, KrF og Nordmørslista stilte seg bak – vil ifølge fylkesrådmannen bli satt på sakskartet til fylkestinget i juni.