Erna Solberg om folkevandringen til Fjellstua:

- Jeg er imponert over engasjementet

Erna Solberg gikk sammen med flere tusen trappene opp til Fjellstua lørdag kveld. Både utsikten og engasjementet imponerer.

Folkevandring til Fjellstua lørdag kveld i forbindelse med arrangementet om FNs bærekraftsmål.  Foto: Stig Vågnes

Lang kø på vei opp trappene til Fjellstua lørdag kveld.  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

Vi møtte Erna Solberg ved Byrampen i trappene mot Fjellstua.

- Det er fantastisk, smiler statsministeren.

- Flotteste byen i Norge, prøver en journalist.

- Nja, dere har alt, unntatt Bryggen i Bergen. Så dere er en god nummer to, sier hun.

Bærekraft

Solberg deltar i Norads arrangement for fokus på FNs bærekraftsmål nummer 14 "Liv i havet".

- Dette er en utfordring vi i Norge må ta på største alvor. Forsøpling og plast i havet ødelegger ikke bare naturen, men også livsgrunnlaget for videre generasjoner. Derfor vil jeg påpeke viktigheten av å ta ansvar, sier hun om temaet hun skal ta opp foran publikum i forkant av konserten med Jarle Bernhoft.

Tidligere lørdag fikk hun se hva dykkere plukket opp fra havnebassenget i Brosundet. Også her påpekte hun viktigheten av å ta ansvar lokalt.


Statsminister Erna Solberg om søppelberget i Brosundet:

- Jeg hadde ikke trodd at dere sunnmøringer kastet så mye pant

Lørdag arrangerte nye Ålesund kommune oppryddingsaksjon i Brosundet i samarbeid med Ålesund Sportsdykkerklubb og miljøselskapet Årim. Gjenstander som ble funnet under havflata, ble samlet i en haug på Apotekertorget.

 

- Å se at så mange tar turen opp til Fjellstua er imponerende.

- Du har gått her før?

- Ja, flere ganger. Men dette er første gang etter at de ble rehabilitert. Jeg synes det ser flott ut, sier Solberg.

Og i kveld er trappene badet i kulørte lys, soim viser vei opp til konsertområdet ved Fjellstua.

- Jeg tipper det kommer over 4.000, sier en av arrangørene i det vi forsøker å gå nedover - mot strømmen.


Kø til Fjellstua - men alle smiler

Selv om konserten med Jarle Bernhoft begynner først i 23-tiden var det tendenser til kø opp trappene til Fjellstua allerede i 21-tiden.

 

Dette er bærekraftsmål 14

Mål 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

14.1 Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av marin forsøpling og næringsstoffer

14.2 Innen 2020 forvalte og verne økosystemene i havet og langs kysten på en bærekraftig måte for å unngå omfattende skadevirkninger, blant annet ved å styrke systemenes motstandsevne og iverksette gjenopprettende tiltak for å gjøre havene sunne og produktive

14.3 Mest mulig begrense og håndtere konsekvensene av havforsuring, blant annet gjennom økt vitenskapelig samarbeid på alle nivåer

14.4 Innen 2020 innføre effektive tiltak for å regulere høsting og få slutt på overfiske, ulovlig, urapportert og uregulert fiske samt ødeleggende fiskemetoder, og iverksette vitenskapelig baserte forvaltningsplaner for at fiskebestandene snarest mulig kan gjenopprettes minst til et nivå som kan gi best mulig bærekraftig avkastning ut fra bestandenes biologiske særtrekk

14.5 Innen 2020 bevare minst ti prosent av kyst- og havområdene, i samsvar med nasjonal rett og folkeretten og på grunnlag av den beste vitenskapelige kunnskapen som er tilgjengelig

14.6 Innen 2020 forby visse former for fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske, avskaffe subsidier som bidrar til ulovlig, urapportert og uregulert fiske samt unngå å innføre nye tilsvarende subsidier, og samtidig erkjenne at en hensiktsmessig og effektiv særbehandling og differensiert behandling av utviklingslandene og de minst utviklede landene bør være en integrert del av Verdens handelsorganisasjons forhandlinger om fiskerisubsidier 

14.7 Innen 2030 øke de økonomiske fordelene for små utviklingsøystater og de minst utviklede landene som følge av en bærekraftig bruk av marine ressurser, blant annet gjennom bærekraftig forvaltning av fiskerier, akvakultur og turistnæringen

14.a Styrke vitenskapelig kunnskap, bygge opp forskningskapasitet og overføre marin teknologi, og samtidig ta hensyn til kriterier og retningslinjer fra Den mellomstatlige oseanografiske kommisjon for overføring av marin teknologi, med sikte på å bedre tilstanden i havet og øke det marine artsmangfoldets bidrag til utviklingen i utviklingslandene, særlig i små utviklingsøystater og de minst utviklede landene

14.b Gi fiskere som driver småskala fiske med enkle redskaper, tilgang til marine ressurser og markeder

14.c Øke bevaringen og en bærekraftige bruk av havene og havressursene ved å gjennomføre folkerettslige bestemmelser slik de er nedfelt i FNs havrettskonvensjon, som utgjør rettsgrunnlaget for bevaring og bærekraftig bruk av havet og havressursene, slik det også framgår av punkt 158 i FN-rapporten «The Future We Want»

Erna Solberg på vei opp trappene til Fjellstua.  Foto: Stig Vågnes

 
Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Nyheter