Ingen kø-garanti fra Solvik-Olsen

Fylkespolitikerne kan ikke regne med noen kø-garanti fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Frank Sve mener nå at hele garantidebatten er blitt tøvete.

Tøv: Frps Frank Sve erkjenner at han ikke vil få noe garanti fra partikollega og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om at Møreaksen beholder sin plass i NTP mens Romsdalsaksen utredes. foto: Geir Strand 

Nyheter

– Jeg har ikke tenkt å bruke tid på alternative vegtraseer verken i Møre og Romsdal eller andre steder i landet, er beskjeden fra Solvik-Olsen.