Flere etater på arbeidstilsyn i Sula – vil vedta full stans i arbeidet

Jobbet uten lønn og kontrakt

Under tilsynet i en enebolig i Langevåg fant Arbeidstilsynet arbeidere uten HMS-kort, kontrakt eller avtale om lønn.

Avdekket brudd: Sula renovering skulle blant annet bygge opp veranda og gjøre diverse arbeid innvendig i eneboligen. Nå har selskapet fått flere pålegg fra Arbeidstilsynet. Huseierne har kun avtale med Sula bygg, som har ansvaret for underentreprenør. 

«På spørsmål til daglig leder om arbeidstakerne skrev timeliste, sa han at han håpte det».

Tilsynsrapporten
Nyheter

10. april kom Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV, kemner og politi på uanmeldt tilsyn i eneboligen. Her fant de tre arbeidere. Først ville ingen av dem fortelle hvem de arbeidet for, men etter hvert opplyste to at de utførte arbeid for en venn, mens den tredje sa hun ikke gjorde arbeid, står det i tilsynsrapporten. De opplyste at det var Robert Dmowski som fortalte dem hva de skulle gjøre. Han driver enkeltmannsforetaket Robert Sula Renovering Robert Dmowski.