Næringslivet i fylket trur på betre tider

På nivå med 2013–14

Næringslivet i Møre og Romsdal trur det blir meir å gjere, og forventar auka sysselsetting og overskot.

Utsikter: I Møre og Romsdal er det endring frå «negative utsikter» til «nøytrale utsikter» i maritim industri, ifølgje Sparebank 1 sitt forventningsbarometer. Arkivfoto 

Nyheter

Forventninga for dette året er litt større enn den var i 2013, ifølgje Sparebank 1 sitt forventningsbarometer for Møre og Romsdal.