Meiner planlagd kraftverk trugar snømykkjuke og taigaspissmus

Vil ikkje ha meir utbygging

Den mest verneverdige delen av Langedalselva i Sunnylven vil bli påført uboteleg skade ved ei kraftutbygging.

STRIDSTEMA: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve Stranda Energi løyve til å bygge Langedalselva kraftverk. Det reagerer Naturvernforbundet kraftig på.   Foto: Naturvernforbundet

Nyheter

Det meiner Naturvernforbundet. Eit samrøystes landsmøte protesterer på at Stranda Energi AS har fått løyve til å byggje Langedalselva Kraftverk.