Ny dør til støtteordning:

Fleire bedrifter vil omstille seg ved hjelp av forskarar

Fleire bedrifter i Møre og Romsdal driv nyskaping saman med forskarar. For å hjelpe fleire til å omstille seg, er det opna ei ny dør inn til støtteordningar.

Gir råd: – Søknadar vert handsama fortløpande så lenge der er att midlar, og vi i ÅKP hjelper verksemdene i å definere prosjekta og koordinere søknadane, seier Robert Voldnes. (t.h) og rådgjevar Øyvind Herse i Møre og Romsdal fylkeskommune om fleire ordningar der bedrifter kan søke til å drive nyskaping saman med forskarar. Marint næringsliv søkar mest av bedriftene i fylket, medan maritime verksemder kjem på plass nummer to. Foto: Marius Rosbach 

Nyheter

Mange bedrifter på Nordvestlandet har fått støtte i sitt arbeid med forsking og innovasjon. Men truleg er det mange som framleis synest det kan vere vanskeleg å orientere seg. Rådgjevar Øyvind Herse i Møre og Romsdal fylkeskommune jobbar med å auke innovasjon som er knytt til forsking, og ifølgje han er trenden aukande.