Stortinget med vedtak om utslippsfri seiling i verdensarvfjordene fra 2026:

Per Sævik: – Vi skal være klare allerede fra 2021

Torsdag vedtok Stortinget at cruiseskip og ferger skal seile utslippsfritt i norske verdensarvfjorder så snart det er teknisk mulig, og senest innen 2026. Det kommer fram i ei pressemelding fra miljøstiftelsen Zero.

SATSER IGJEN: Per Sævik, administrerende direktør i Havila, selskapet som skal seile en del av kystruta mellom Bergen og Kirkenes fra 2021.  Foto: Siv-Elin Nærø

Stortingets vedtak
  • «Stortinget ber regjeringen implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder samt andre egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene så snart det er gjennomførbart, og senest innen 2026.»
Nyheter

Vedtaket gjelder da altså de to norske fjordene som er på Unescos liste over naturarv i Norge, Geirangerfjorden og Nerøyfjorden. To fjorder som store deler av cruise- og turistnæringa er innom iløpet av sommerhalåret.


Stortinget har vedtatt at skip og ferjer skal gå hundre prosent utsleppsfritt inn og ut av verdsarvfjordane innan 2026.

Miljøstifting meiner hamnefogden tar feil

 

– For første gang i verden kommer det krav om utslippsfri innseiling i fjordene og havnene der. Norge har lenge ledet an i verden med utslippsfrie ferger drevet fram av gode politiske vedtak om nullutslippskrav. Nå tar vi et nytt steg innenfor det grønne skiftet til sjøs, som gir global gjenklang. Nasjonalt vil dette gi verdifull utvikling av utslippsfrie løsninger på mange turistskip, vi kutter store klimagassutslipp, og vi stanser skadelig lokal luftforurensing, uttaler leder i miljøstiftelsen ZERO, Marius Holm, i den samme pressemeldinga.

Havila Holding AS mener det er fullt mulig å seile utslippsfritt i de norske fjordene innen få år.

– Havila hilser vedtaket velkommen, for ikke å si velkommen etter. Vi skal være klare til å seile utslippsfritt i fjordene allerede fra 2021, sier administrerende direktør Per Sævik.


Stortinget krev utsleppsfrie verdsarvfjordar innan 2026

Fryktar cruiseturistane vil bli bussa inn

Stranda-ordføraren fryktar auka bussturisme – Turistane vil heller segle inn svarar Venstre-politikar