Landbruksoppgjeret:

– Endar med broten rygg for dei minste

– Profilen på statens tilbod i landbruksoppgjeret endar fort med broten rygg for dei minste.

Misvisande: Andletsuttrykket til sauebonde Per Steinsvik t.v. er tre år gammalt og harmonerer ikkje lenger med det han no meiner om landbrukspolitikken til sambygding, jamaldring og matminister Jon Georg Dale. – Nei, no vert det eit stadig større sprik i feil retning, seier Steinsvik i dag. Bildet vart teke i romjula 2015, rett etter at Dale var utnemnd som statsråd for landbruket. 

Nyheter

Dette hevdar sauebonde Per Steinsvik inst i Dalsfjorden i Volda kommune. Same fjord som landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har vakse opp ved: Også han med sauehald og gjetarhundar – som jamaldringen og kompisen Per – som har slått seg til i bygda og som nyleg kjøpte heimegarden med lut og lunnar. For å bli der. Attåt sauehaldet, som mora framleis driv som del av eit familiært DA-opplegg, har Steinsvik jobb ved lakseoppdrettsanlegg i bygda.