– Det går ikke an å endre noe uten at noen blir berørt

1. mai trådte endringene i busstilbudet i Ålesund-området i kraft. Svein Ivar Aarskog ved samferdselsavdelinga i fylket medgir at de har gjort noen bommer, men har likevel troa på at det nye tilbudet vil gjøre det enklere å reise kollektivt.

STORE ENDRINGER: For første gang på mange år er det gjort endringer i busstilbudet i Ålesund-området. Fagansvarlig Svein Ivar Aarskog ved samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune karakteriserer dem som de største som er gjort på 25 år. 

Nyheter

– Vi tok for eksempel bort ei rute morgen og ei rute på ettermiddagen, fra Valderøya til Ålesund på hverdager. Begge er ruter mange bruker til og fra jobb, og nettopp med dette til grunn har vi lagt dem inn igjen. Dette gjelder bussen som går 08.40 fra Ytterland og videre avgangen 16.32 fra Gjøsundssæter, sier Aarskog. Han er fagansvarlig ved samferdselsavdelinga.