Optimisme til sjøs:

Rederiene forventer økt bemanning

Alle typer rederier venter oppbemanning i løpet av året. Sjømannsforbundet møter oppgangen med forsiktig optimisme.

Stuert på hotellskip: Øystein Nergård i Island Offshore er tillitsvalgt for det norske sjømannsforbundet. Her er han om bord på Island Crown som har oppdrag som hotellskip ved en vindmøllepark. 

Nyheter

Rederier i alle segment regner med å ha flere ansatte ved utgangen, enn ved inngangen til året. Og selv om oppgangen er kjærkommen, er det ingen jubel hos sjømannsforbundet.