Posthuskrysset åpnes ikke før neste måned

Siden før påske har dette krysset vært en anleggsplass. Nå er ny kum på plass og vannrør oppgradert. Litt arbeid gjenstår og prosjektleder ser for seg en gjenåpning i begynnelsen av juni.

POSTHUSKRYSSET: Arbeidet fortsetter til juni.  Foto: Ålesund kommune

Nyheter

Det skal i første omgang skiftes noen korte ledningsstrekk for avløp opp over Korsegata. I denne perioden blir sperringen også flyttet noen meter nordover. Så står det igjen å skifte ut en vannledning fra 1904 mellom Posthuskrysset og Sparebanken Møre, og gjøre klart for terrorsperrene, forteller Karsten Almås i vann, avløp og renovasjon i kommunen til Ålesund kommune sine hjemmesider.

- Når selve pullertene er montert blir det klart for reasfaltering og gjenåpning av trafikken, forhåpentlig første eller andre uka i juni.

Han forklarer videre at det blir punktgraving og innvendig rehabilitering av vannledningen.

- Dessverre litt avstengt trafikk i en kort periode. Men det er laget en god plan som gi best mulig flyt for både bilister og fotgjengere.


Ålesund kommune med hasteprosjekt

Terrorsikrer i Posthuskrysset

Flere norske byer har fått på plass terrorsikring. Nå gjøres det et slikt tiltak i en gate i Ålesund.


En positiv effekt

Almås forteller at det er flere som også har gitt tilbakemelding og skryt for trafikkløsningen i krysset.

- I tillegg har den nye kummen også gitt svært positive resultat på kapasiteten i ledningsnettet og for renseanlegget på Aspøya.

Fortsatt endret kjøremønster

Det er Korsegata og Keiser Wilhelmsgate som fortsatt skal være stengt for gjennomkjøring. Fra Sjøgata går vestgående trafikk over første rabatten og inn i venstre kjørefelt, før den krysser rabatten i Keiser Wilhelmsgate rett før busstoppet.

Østgående trafikk blir ledet over i utkjøringsfilen fra rutebilstasjonen. Dette skjer 30 til 40 meter etter busskuret på sørsiden.


Nye uker med graving i Posthuskrysset

Arbeidet med den kaputte kummen i posthuskrysset blir ikke ferdig til påske, slik man håpte.