Vil bygge opp Ålesund-regionen som fiskerihovudstad

– Dette skal bli Ålesund-regionens største fiskerihamn

I Giske er dei meir enn klar til å forskottere utgiftene til fiskerihamn på Gjøsund.

2021: Gjøsund fiskerihamn mellom Valderøya og Vigra kan i beste fall stå ferdig i 2021, seier Giske-ordførar Harry Valderhaug. Muddermasse kan leggast som nytt landareal. Teikning: Frå søknaden om forskottering 

Nyheter

Dei syns det er for gale at råstoff til fiskeindustrien må fraktast med bil fordi hamna ikkje er djup og sikker nok. 91 millionar kroner er løyvd over Nasjonal Transportplan til Gjøsund fiskerihamn – etter 2024. Så lenge kan dei ikkje vente. No søker Giske om å få starte opp og forskottere pengane for å få mudra Gjøsundet.