Sve setter foten ned for ferjefri E39

Frank Sve nekter å bruke milliarder på ferjefri E39 så lenge staten ikke bevilger mer penger til fylkesvegene.

Frps Frank Sve og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Frps landsmøte i vår.  Foto: Geir H. Strand

Nyheter

Selv om staten over Nasjonal Transportplan (NTP) har bevilga seks milliarder kroner til oppstart av Møreaksen, vil Frank Sve (Frp) sette foten ned for store riksvegprosjekt. For regjeringa har kommet med krav til fylkesvegene, men hvor er pengene?