Utvider Fagerlia videregående skole med nær 2.800 kvadratmeter bruksareal

Bygger ut i Fagerlia

En helt ny fløy og et nytt glassbygg som binder de fire bygningene sammen, er under planlegging.

NYTT: Fagerlia videregående skole består av flere bygninger. Nå planlegges et nytt glassbygg mellom eksisterende bygninger, samt en helt ny fløy (hvitt bygg) sørøst for eksisterende bygg- i retning Borgundvegen. Tiltakshaver er Møre og Romsdal fylkeskommune.   Foto: ILLUSTRASJON: Kosbergs arkitektkontor AS

Nyheter

Det planlegges en ny fløy sørøst for eksisterende skolebygg (mot Borgundvegen) med et glassbygg som knytter de fire bygningene sammen.