Trafikken har auka meir enn prognosen – inviterer fylket til spleiselag for Børdalslinja

– Den siste flaskehalsen

Trafikken på «indre stamveg», fylkesveg 650, har auka meir enn prognosen.

INDRE STAMVEG: Aukande tungbil- og turisttrafikk er ei utfordring for lokalmiljøet. Det er hus og gardsdrift tett i vegen, på dei seks kilometerane mellom Giskemo (bildet) og Vestre. No har Ørskog-ordførar Knut Helge Harstad sendt ein invitasjon til fylkeskommunen om eit spleiselag for Børdalslinja. 

Du opplever jo at du kjem ganske mange år tilbake i tid

Roger Holmen
Nyheter

Dei 8,5 kilometerane mellom Giskemo og Viset er ein flaskehals. Roger Holmen i Helles Thermotransport køyrer her fleire gonger i veka for pizzafabrikken på Stranda.