Aktivitet frå morgon til kveld:

No brukar folk i Ulstein biblioteket som aldri før

Etter at det nye biblioteket opna, har utlånet av bøker i Ulstein auka med 30 prosent.

Leksestund: Elias Ionas og pappa Ionas Berhane brukar biblioteket flittig. Her gjer førsteklassingen lekser, men faren er også oppteken av å lese bøker for guten. Forsking viser at det er viktig å lese bøker for å bli god i lesing og skriving.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Alle grupper i samfunnet går på biblioteket

Nyheter

Dei fire første månadene i år har Ulstein bibliotek lånt ut over to tusen fleire bøker enn på same tid i fjor.