- Ålesund kommune får 9,2 millioner til flere lærere

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå.

Marianne Synnes (H).  Foto: Kristin Svorte

Nyheter

Til sammen blir det satt av 700 millioner kroner til flere lærere fra høsten, opplyser stortingsrepresentant Marianne Synnes i Høyre.

- 200 millioner kroner er friske midler i revidert budsjett, mens 500 millioner kroner er penger som alt er bevilget til tidlig innsats i skolen.

Regjeringen øremerker nå disse pengene til om lag 2 300 flere lærere høsten 2018, ifølge Synnes.

Møre og Romsdal tildeles totalt kr 31 444 000 i øremerkede midler til flere lærere høsten 2018.  Ålesund kommune mottar i 2018 kr 9 211 000 av disse midlene.

- Ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig. Elever som sliter må få hjelp tidlig i skoleløpet, slik at de ikke bli hengende etter. Til det trenger vi flere gode lærere, og jeg er glad for at regjeringen i RNB har bevilget ytterligere midler til dette lærerløftet, sier Marianne Synnes (H).