Ålesund kommune:

Fjerner tungmetaller og cyanid på Ysteneset

Arbeidet med å fjerne de foruensede massene er i gang.
Nyheter

Gravingen på den gamle gassverktomta fra 1905 på Ysteneset avdekker gassverkstjære og som blant annet inneholder tungmetaller og noe cyanid som har ligget inntil tre meter under bakken. Tiltaket vil på sikt føre til en bedring av tilstanden både for helse og miljø i området, skriver Ålesund kommune i en pressemelding.

Området hvor det graves er avsperret og gravingen skjer i kontrollerte former, skriver kommunen.


Pålegges å rydde opp egen miljøforurensning på Ysteneset

Farlig gass under kryss

Konsentrasjonen av miljøgifter i grunnen er høy, og det er risiko for at giftgass kan trenge inn i bygg på Ysteneset.

  – Helsefarene ved oppgraving av de forurensa massene gjelder først og fremst ved hudkontakt og ved innånding av støv- og gasser. De flyktige gassene vil fortynnes raskt i kontakt med luft, og luftinntaket for hoveddelen av bygget er over tak. Huseier har i samarbeid med de ansatte og kommunen tatt forhåndsregler og de ansatte oppfordres til å holde vinduene stengt i perioden med utgraving for å hindre at gassene trenger inn i kontormiljøet, sier Rose Mari Refsnes, prosjektleder i Ålesund kommune i pressemeldingen.

Må fjerne svært forurenset masse fra gammel gassverktomt:

Giftbombe på Ysteneset må vekk

Før sommeren er over, må giftbomben i bakken på Ysteneset vekk. Nå blir det undersøkt om også grunnen under innfartsvegen må skiftes ut.

Det gjennomføres luftmålinger innendørs i bygningen og ved byggegropen for å dokumentere luftkvaliteten i anleggsperioden.

– De som bor i nabolaget eller beveger seg forbi anleggsområdet behøver ikke å bekymre seg for eventuelle avgasser fra de forurensede massene. Helserisiko vurderes som svært liten på nåværende tidspunkt. Eventuelle avgasser vil fortynnes betraktelig når de tas opp. Kommuneoverlegen vil følge opp saken for å påse at man tar de nødvendige forholdsreglene, sier kommuneoverlege Victoria Natvik i Ålesund kommune.