Reiv landemerke på Sulesund:

No er kiosken historie

Da nyheten om at det kunne vere over og ut for Sulesundkiosken kom, førte det til sterke reaksjoner og eit stort folkeleg engasjement.

Riving av Sulesundkiosken  Foto: Arne Aasen/Samferdselsfoto

Riving av Sulesundkiosken.  Foto: Arne Aasen/Samferdselsfoto

parkeringsarealet rundt kiosken er stengt i anleggsperioden.  Foto: Statensd vegvesen

Nyheter

Ruth og Terje Sunde som dreiv kiosken har allereie avslutta frifta og vil starte ny kiosk i Langevåg. Tirsdag blei bygget rive og området rundt er avstengd inntil vidare.

Truet av nedlegging

Aksjonerer for Sulesund-kiosken i dag

Støtteerklæringene hagler inn, etter at det ble kjent at Sulesundkiosken står i fare for å bli nedlagt av fylkespolitikerne. Klokka 17.00 i dag aksjoneres det.


- Området ved øvre del av kiosken blir sperra av mens vi fjernar kiosken og bygger ny veg og mur, fortel prosjektleiar Olav Megrund.

Fjernar 20 parkeringsplassar ved Sulesund ferjekai

Det blir færre parkeringsplassar på Sulesund i samband med ombygging av ferjekaia.


Parkeringsplassane ved øvre del av kiosken blir stengt fram til ny kai står ferdig neste år.

- Vi håpar å opne nokre av parkeringsplassane i dette området til hausten, fortel Olav Megrund.

I september i fjor starta arbeidet med å bygge ny ferjekai og oppstillingsareal på Sulesund. Arbeidet skal vere ferdig 1. januar 2019.

Snart rives ferjekiosken:

Bygger ikke ny kiosk på Sulesund

I slutten av april avvikles drifta av Sulesundkiosken. Etter planen skulle kiosken drives videre i nytt bygg, men det blir det ikke noe av.