Restarbeid på Steinvågbroa

Trafikken blir regulert manuelt ut dagen. Det store rehabiliteringsarbeidet på Steinvågbroa kommer ikke i gang før over sommeren.

  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Tidligere i vinter ble trafikken på broa regulert med trafikklys, mens arbeidet med å forsterke hengestagene ble utført.

Noe restarbeid gjenstod, og derfor reguleres trafikken nå manuelt. Arbeidet skal etter planen bli ferdig i løpet av dagen.

Full rehabilitering

— Det store rehabiliteringsarbeidet på Steinvågbroa vil ikke være i gang før tidligst i månedsskiftet august/september, forteller seksjonsleder Gitte Beiermann i Statens vegvesen.

Prosjektet er lagt ut på anbud, med tilbudsfrist satt til 20. juni.

Stillstand før sommeren

Det er ifølge byggeleder Carola Dybvik snakk om en totalrenovering av broa med ny maling, betongrehabilitering av pilarer og overbygg, forbedring av rekkverk og nytt asfaltdekke.

— Så Steinvågbroa blir ikke malt før sommeren?

— Nei, folk må smøre seg med tålmodighet litt til. Det er ikke planlagt noe mer arbeid på Steinvågbroa på denne siden av sommeren, sier Beiermann.