Skal ha trodd promillegrensen var høyere i Norge:

Utenlandsk politimann tatt for fyllekjøring

En politimann fra et europeisk land ble stoppet av norsk politi på Lerstadvegen i Ålesund med promille. Nå er han dømt.

Illustrasjonsfoto. 

Nyheter

Politimannen forklarte at han hadde drukket 2-3 glass øl. Han følte seg bra og ca. klokka 02.30 begynte han å kjøre. Han hadde en passasjer i bilen.

Mannen forklarte at han ikke visste at høyeste tillatte promille i Norge er 0,2. Høyeste tillatte promille i landet han kommer fra er 0,5.

Erkjente straffskyld

– Han hadde ikke til hensikt å bryte loven i Norge, grunnen til at han kjørte med promille var at han ikke var kjent med de norske reglene på det tidspunktet. Dette skjedde første dagen første gang han var i Norge. Han aksepterer at han har gjort noe feil, står det i dommen.

Politimannen erklærte seg straffskyldig i henhold til siktelsen.

Sunnmøre tingrett mener det er bevist at siktede hadde minst 0,28 milligram alkohol per liter utåndingsluft, noe som tilsvarer en promille på 0,56.

Målingen skal ha blitt gjort klokka 03.40.

Skjerpende med passasjer

Det var skjerpende for straffen at siktede hadde en passasjer i bilen. Det var formildende at politimannen erkjente straffskyld og samtykket til forenklet rettergang.

– Retten er kommet til at fengselsstraffen skal settes til 18 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Uten tilståelsen ville straffen vært 21 dagers betinget fengsel, ifølge Sunnmøre tingrett.

Mannen mister også førerkortet i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve etter dette. I tillegg får han en bot på 7.000 kroner. 

Domfelte tok betenkningstid da dommen ble lest opp.