Hareid-Sulesund:

Redusert kapasitet i B-ruta

Skuldast årleg verkstadopphald.
Nyheter

Norled melder om noko redusert kapasitet i B-ruta på sambandet Hareid-Sulesund.

Årsaka blir oppgitt å vere årleg verkstadopphald, og endringa gjeld inntil vidare.