På etterskudd med å ansette – går utover økonomien:

Bingsa mister ansatte til Årim – og sliter med drifta

Bingsa får ikke ansatt nok folk til å gjennomføre skiftordninger eller utnytte «gullgruve»-maskina.

Ny sorteringsmaskin: Skiller ut verdifullt metall fra asken fra forbrenningsovnen. Maskina har ikke gitt de store inntektene som ønska, og med for få ansatte får man heller ikke utnytta anlegget til fulle. ARKIVFOTO 

Nyheter

Ett år etter at det blei avdekka ulovlig høy overtid og mangelfull økonomisk styring av Bingsa Næring sliter virksomheten fremdeles med å holde budsjettet og å få nok ansatte.