– Vil ikkje påverke tenestetilbodet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal rår kommunalministeren til å godkjenne søknaden om grensejusteringa i Sandøy.

Seier ja: Fylkesmann Lodve Solholm tilrår grensejusteringa. 

Nyheter

Lodve Solholm legg avgjerande vekt på at eit stort fleirtal av innbyggarane ønskjer å høyre til Aukra kommune og Molde-regionen.