Opning av kystpilegrimsleia i Ålesund 24. juni

Her vil dei ta imot pilgrimar

Pilegrimsgudsteneste kvar onsdag i Borgund kyrkje, fokus på ruinar av mellomalderkyrkjer og nyutvikla stempel til pilegrimspass.

Pilegrim: Pilegrimsgudstenester og stempel frå Borgund kyrkje til pilegrimspass. Det har Kari Vatne, Jens Arne Gjørsvik, Heidi Haugene og Anita Nøring jobba fram i samband med opning av kystpilegrimsleia i Ålesund. Foto: Solfrid Vartdal 

Nyheter

Dette er noko av det som blir løfta fram og lagt til rette for dei som kjem kystpilegrimsleia til byen.