– Årets hyggeligste budsjettsprekk

Oppslutninga om Plastdugnaden 2018 blei mye større enn det SpareBank1 SMN hadde våga å håpe på.

Ålesund: Fredag delte Sparebank1 SMN ut penger til lag og organisasjoner i Ålesund-distriktet som deltok under innsamlinga. De tre lengst til venstre er Marita Løvik Stadsnes - banksjef privatmarkedet, Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal og Jan Rune Hurlen banksjef næringsliv. Foto: Staale Wattø 

Nyheter

– Budsjettet var satt til 150.000 kroner, men resultatet blei 1,7 millioner. Som bank bør vi helst ikke bomme på regnestykkene våre, men dette er jo bare hyggelig, heter det fra banksjefene på Sunnmøre - Marita Løvik Stadsnes og Jan Rune Hurlen i ei pressemelding.

– Sunnmøre blei for øvrig beste region i de to fylkene våre, noe trønderne har gitt uttrykk for de synes ikke er noe rart, siden det var 100 kroner sekken, sier Hurlen til Sunnmørsposten.


Samla inn 203 sekker med plast – på seks dager

Solid innsats fra Emblems J10-lag i fotball under Plastdugnaden 2018.


Av de 2.450 sekkene som blei fylt av de nær 50 ryddelaga som deltok i Plastdugnaden på Sunnmøre, sto Emblem for heile 242 sekker. Som takk for innsatsen har de nå fått 24.200 kroner fra banken.

I alt deltok mer enn 10.000 frivillige fra barnehager, skoler, lag og foreninger i dugnaden tidligere i vår, og disse har fylt 17.000 sekker med plastavfall.


Bank betaler 100 kroner for hver sekk med plastboss

Gir 100 kroner for hver innsamlet sekk og penger til lag og organisasjoner som klarer å redusere bruken av plast.