Frank Sve:

Ein torpedo midtskips for Nordøyvegen!

- Eg trur det er fleire store fylkeskommunale vegprosjekt som kan vente seg ein slik torpedo midtskips som Nordøyvegen no har fått.

HØGT: Frps Frank Sve er overraska over anboda på Nordøyvegen.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Nyheter

Fylkespolitikar Frank Sve (Frp) er overraska over at det lågaste anbodet på Nordøyvegen er 800 millionar kroner over det fylkeskommunen har løyvd.