Forsker mener tvang kan bli nødvendig for at klippfiskindustrien skal få tilgang til nok råstoff

Det var stor interesse då Fiskebåt Vest inviterte til debatt på sitt årsmøte i Ålesund i går.

Debatt der alle nesten var einige: F.v. Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag, Sveinung Flem i Surofi, fiskebåtreiar Per Magne Eggesbø, Paul Oma i Norges Sildesalgslag, Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge og forskar Geir Sogn-Grundvåg i Nofima. Årsmøte i Fiskebåt Vest 

Utan fiskeindustrien ville vi vere ein fattigare nasjon

Sveinung Flem
Nyheter

Skal fisken ut på auksjon, eller skal den seljast i lukka sals- kanalar?