Nordøyvegen:

Fylkets store gjeld kan velte Nordøyvegen

Men Frank Sve (Frp) har framleis eit håp om at vegprosjektet er sjølvfinansierande.

Oversikt: Politikarane treng full oversikt før dei skal ta det endelege valet i haust: Ja eller nei til Nordøyvegen.  

Nyheter

Gjelda som fylket har i dag er ikkje avskrekkande, rundt 90 prosent av driftsinntektene. Men i 2022 er gjelda blitt heile 148 prosent – om ikkje fylkespolitikarane kuttar eller utset prosjekt.