Har svidd av over 250 millioner kroner på Nordøyvegen til nå

Statens vegvesen har siden 2009 brukt 240 millioner kroner på å forberede byggingen av Nordøyvegen.

Dyrt: Blir Nordøyvegen stoppet under det ekstraordinære fylkestinget i september, har fylket brukt rundt 300 millioner kroner på et vegprosjekt som det ikke ble noe av. 

Nyheter

Dette er penger vegvesenet har fakturert fra Møre og Romsdal fylke. I tillegg kommer det fylkeskommunen har brukt selv på blant annet eksterne konsulenter til å utrede byggingen av Nordøyvegen. Fylkesadministrasjonen hadde i går ikke det eksakte beløpet. Slik vi forstår det skal det dreie seg om noen titalls millioner kroner.