Skodje har snudd økonomien

Skodje kommune gjekk med 10 millionar kroner i overskot på drifta i fjor. Året før vart overskotet enno større, 13 mill.

Skodje sentrum: Betre kommuneøkonomi i Skodje. Foto: Staale Wattø  Foto: Staale Wattø

Nyheter

2017 var siste driftsåret i den fireårige omstillingsperioden Skodje kommune starta på i 2013.