Enorme miljøforurensninger på Ysteneset- blir ti ganger så dyrt å rydde opp

– Balla på seg med gift

Opprydding av miljøgift på Ysteneset skulle ta ei uke. Nå har arbeidet balla på seg. Ålesund kommune må punge ut med sju millioner kroner, ti ganger mer enn estimert.

GIFTBOMBE: Audhild Bakken Rognstad i Nordconsult AS tar prøver i lensebrønner på Gassverktomta ved innfartsveien i Ysteneset. Etter hvert viser det seg at forurensingen i grunnen er langt mer omfattende enn antatt, og strekker seg lenger både østover og vestover enn opprinnelig planområde for opprydding. Også dybden med svært giftholdige masser er større enn antatt. Det kan også få konsekvenser for innfartsvegen, hvis massene under må skiftes ut. 

Det er Ålesund kommune som er forurenser. Inntil vi finner bevis for noe anna, så er det vi som må rydde opp

Åse Mari Refsnes
Nyheter

– Ja, dette er heftig, det har balla på seg, konstaterer Rose Mari Refsnes i Ålesund kommune, som er prosjektleder for oppryddingsprosjektet i Aspevågen. For nå får politikerne sjokkbeskjed.