Lagmannsretten avgjorde strid om 75.500 liter bunkersolje

Bunker Oil tapte i retten

I en kompleks og omfattende sak, hvor 75.500 liter bunkersolje står i fokus, valgte Frostating lagmannsrett enstemmig å frifinne Haltbakk Bunkers.

MÅ BETALE: Bunker Oil må ifølge Frostating lagmannsrett betale omtrent 510.000 kroner i saksomkostninger etter at Haltbakk Bunkers har blitt frifunnet. Ifølge daglig leder Jan Magnus Kleven ser selskapet nå på hvilke ankemuligheter de har.  Foto: Staale Wattø

Bunker Oil var ved avtaleinngåelse i den villfarelse at selskapet hadde krav på 75.500 liter olje fra Statoil. Det var Bunker Oil selv som hadde skapt sin egen villfarelse.– Bunker Oil var ved avtaleinngåelse i den villfarelse at selskapet hadde krav på 75.500 liter olje fra Statoil. Det var Bunker Oil selv som hadde skapt sin egen villfarelse.

Frostating lagmannsrett
Nyheter

– Dommen er på gale premisser og domstolen har ikke forstått problematikken. Vi jobber nå sammen med advokatene våre for å se hva vi kan gjøre med en dom som er feil. Vi ser på hvilke ankemuligheter som eksisterer, sier Jan Magnus Kleven, daglig leder i Bunker Oil.