NHH-professor Ola Honningdal Grytten om Kleven-løysinga:

– Eit tankekors at dei lokale eigarane er heilt ute

Den kjende økonomiprofessoren meiner Kleven Verft har sikra seg ein god avtale, men stiller samstundes spørsmål ved Hurtigruten sine langsiktige intensjonar.

Ålesundar, økonomiprofessor og historikar Ola Honningdal Grytten. FOTO: STAALE WATTØ 

Nyheter

(Vikebladet) Ola Honningdal Grytten er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Seksjon for økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen og professor II ved Hauge School of Management (NLA), i tillegg til ein av landets fremste økonomihistorikarar. Ålesundaren er ein mykje nytta ekspert på samfunnsøkonomifeltet, og kjenner godt til dei ulike næringane kring om i Norge.