Rådmannen: – Nei til leksefri skole nå

Peker på at kommunesammenslåinga vil kreve mye ressurser framover - og ber FAU ta opp saka igjen etter at storkommunen er etablert.

Elever ved Spjelkavik barneskole danser utenfor skolen. Nå ønsker foreldreutvalget å teste ut leksefri skole som et prøveprosjekt. Nei, ikke nå, mener Ålesund-rådmannen. ARKIVFOTO: NILS HARALD ÅNSTAD  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Under bystyremøtet 21. juni er innbyggerinitativet om et prøveprosjekt med leksefri skole ved Spjelkavik barneskole blant sakene som skal opp til behandling. Og: I rådmannens innstilling til vedtak avvises saka i denne omgang, med det som begrunnelse at kommunesammenslåinga vil kreve mye ressurser framover. Siden det ifølge rådmannen også vil kreve vesentlig administrativ kapasitet å utarbeide rammer for prosjektet og evaluere effekten av det, mener rådmannen at det vil være bedre at skolens organ tar saka opp på et seinere tidspunkt, når storkommunen er etablert.


Ber Ålesund kommune om prøveordning:

Spjelkavik: Vil ha leksefri barneskole

FAU ved Spjelkavik Barneskole har vedtatt at de ønsker en prøveordning med leksefri skole.


Nye Ålesund kommune er realitet fra 1. januar 2020. Dersom rådmannens innstilling blir vedtatt vil saka med andre ord tidligst kunne bli tatt opp igjen om vel ett og et halvt år.

Innbyggerinitiativet fra FAU ved Spjelkavik barneskole har samla 641 underskrifter. Kravet for at bystyret skal måtte ta stilling til det er 300.