Nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal

Styret avlyser byggekonkurransen

Styret i Helse Møre og Romsdal avlyste onsdag byggekonkurransen for det nye akuttsjukehuset i Molde. Nå skal Sykehusbygg forberede en ny anbudskonkurranse, som de mener kan få ned prisen.

Fra styremøte i Helse Møre og Romsdal.  Foto: NILS HARALD ÅNSTAD

Nyheter

Helse Møre og Romsdal har fått en styringsramme på 4,3 milliarder til å bygge nytt sjukehus i nordfylket. Flere kontrakter er på plass, men når det gjelder den store byggekontrakten var pristilbudene som har kommet inn langt høyere enn det helseforetaket hadde sett for seg.

Derfor vedtok styret onsdag å stoppe anbudskonkurransen. Helseforetaket har fått inn to tilbud fra entreprenører, BetonmastHæhre AS og Skanska AS, på bygging av sjukehuset.

Vil ikke redusere sjukehuset

– Størrelse på areal og funksjoner ligger fast. Det blir ikke gjort noe med det, sa prosjektdirektør Helle Jensen i Sykehusbygg HF.

Akuttsjukehuset på Hjelset er beregnet til 54.500 kvadratmeter. Styringsrammen er beregnet på erfaringsprosjekter og en prisdatabank hos Cowi AS og Bygganalyse AS. Beregninger er gjort ut fra kostnader ved Sykehuset i Østfold, St. Olavs Hospital, Nordlandssykehuset, Barne- og ungdomssykehuset i Bergen og Sykehuset i Vestfold.

– Tilbudene er godt gjennomarbeidet og inneholder gode forslag til gjennomføring, men de er vesentlig høyere i pris enn forventet, sa Jensen, som likevel mente at forhandlingene har vært gode.

Enkelte medier har spekulert i at avstanden mellom partene har vært opp mot én milliard.

Har vært for detaljerte

Ifølge Jensen kan det være at konkurransegrunnlaget for bygging har vært for detaljert, og at dette driver prisen opp.

– Et detaljert underlag begrenser entreprenørenes handlingsrom for alternative løsninger. Dette gjelder spesielt for tekniske fag. På enkelte områder av bygget er det for høy kvalitet knyttet til materialvalg, sa prosjektdirektøren.

I tillegg er det komplekst å bygge sjukehus. Kort byggetid er prisdrivende.

Jensen forteller at de lokale markedene ikke klarer å håndtere så store prosjekter uten tilreisende håndverkere. Det gir økte kostnader for rigg og drift på alle fagområder.

Her skal de spare på ny konkurranse

Styret ønsker nå at Sykehusbygg HF skal se om det er mulig å få ned kostnadene.

Helle Jensen i Sykehusbygg skisserer følgende potensielle besparelser:

- Utarbeide funksjonsbeskrivelser og ikke spesifikke krav.

- Åpne opp for alternative løsninger fra entreprenørene.

- Kritisk gjennomgang av biarealer i sjukehuset. Eks. broer mellom husene, helikopterlandingsplass, takterasser, forplassen, parkeringsarealer, takarealer, overbygg etc. Arealene gir gode kvaliteter, men her er det mulig å kutte kostnader, ifølge Jensen.

- Det er også mulig å jobbe med mer standardisering for å oppnå økt grad av industrialiserte prosesser: Eks. Bygningsdeler produseres for så å bli transportert og montert på byggeplass. Kan bidra til å redusere rigg- og driftskostnader, og er positivt for HMS.

Styret sluttet seg altså til at disse grepene fra Sykehusbygg kan være nok til å få ned prisen.

Helle Jensen vil ikke være konkret på hvor mye prosjektet kan bli forsinket, men mener ett år er maks.

– Vi har tro på at utsettelsen for byggestart kan bli mindre, sier hun.