Eiksundsambandet nest best på samfunnsøkonomi

Eiksundsambandet er mellom dei mest lønsame statlege investeringane som er gjort siste åra.

Tiårsjubileum: Eiksundtunnelen opna i 2008 og hadde i fjor ein gjennomsnittstrafikk på 2962 bilar i døgnet. Arkiv  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Det viser ein rapport Consept/NTNU har laga og som er betalt av Finansdepartementet, ifølgje vegnett.no.