Betalingsfritak for foreldre med handikappede barn for 5. - 7. trinn?

– Straffer foreldre med handikappede barn

– Det er bittert å måtte betale nær 3.000 i måneden mens andre kommuner gir tilbudet gratis, sier Adriana Esmeralda Lid.

AKTIVITETSSKOLE: Adriana Esmeralda Lid henter sønnen Phillip Matheo (9) på aktivitetsskole (SFO) på Spjelkavik barneskole. Phillip er moderat utviklingshemmet, og vil være avhengig av å gå på SFO også fra 5–7. klasse. Det kan koste moren dyrt. 

Nyheter

I likhet med mange andre på hans alder går sønnen Phillip Matheo (9) på aktivitetsskole (SFO) fram til moren er ferdig på jobb. Mens klassekameratene etter hvert vil slutte og klare seg sjøl etter skoletid, vil Phillip være avhengig av å ha voksne rundt seg heile tida, også fra 5. til 7. klasse.