Skal vurdere å grave ut innfartsvegen:

Redd for forurensing i sjøen på Ysteneset

Forurensa masse på Ysteneset i Ålesund renner trolig ut i sjøen med tidevannet.

SJØVANN KOMMER INN: I gropa som er gravd ut på Ysteneset kommer det sjøvann opp. Trolig renner forurensa masse ut igjen i sjøen når det er fjøre. 

Sannsynlig at det nå foregår økt spredning til sjø med tidevann

Rapport fra Norconsult
Nyheter

Torsdag i forrige uke ble det første gang observert sjøvann i gropa hvor Ålesund kommune fjerner giftig tjære på tomta til Ystenesgata 6B. Det ble da lagt en oljepølse i gropa for å fjerne oljehinnen.