Fosnavågkonferansen:

Gule bøyer gir nye svar

140 millionar kroner er investert i ulike typar måleutstyr og instrument i Breisundet. Hittil er seks bøyer lagt ut for å gi viktig kunnskap.

Breisundforsking: Motivet på plakaten er noko manipulert, men illustrerer Møre Ocean Lab sin aktivitet i Breisundet. Frå venstre Leif Vartdal i Rolls-Royce, Hans Petter Hildre frå NTNU og Nils Roar Hareide frå Runde miljøsenter.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Nyheter

Observante reisande har kanskje sett nokre gule bøyer som ligg rundt i Breisundet.