Skal stenge vegen over Moa i mer enn to uker

Det er fylkesveg 111 som stenger, og årsaken er bygningsarbeid.

Arbeidet med gangbro mellom Moa Øst og Moa Syd begynte onsdag denne uka. 

Fylkesveg 111 over Moa stenges i drøyt to uker. 

Nyheter

Mer presist er det den nye gangbroa som skal gå over fylkesveg 111 fra Moa Øst til det nye bygget på Moa Syd som skal løftes på plass og monteres, og det vil føre til at vegen blir stengt fra 26. juni til 13. juli.

Arbeidet med gangbroa begynte onsdag denne uka.

Ifølge Statens vegvesen er tidspunktet for stengingen valgt fordi det erfaringsmessig er mindre trafikk i ukene fra skolene slutter og til fellesferien begynner.

Vegvesenet anbefaler alle som ikke skal til kjøpesenterområdet om å kjøre E39 Moatunnelen. På Moa må trafikantene benytte lokalvegene til omkjøring.

Stengetidspunktet er satt til klokka 23 den 26. juni.