Har brukt 1,2 mrd. på å planlegge fjordkryssinger: – Det er så feil bruk av midler

SVs transportpolitiske talsperson, Arne Nævra, reagerer på kostnadene for byggingen av ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

Romsdalsfjorden: Romsdalsfjorden, Sulafjorden og Nordfjord er de store fjordkryssingsprosjektene på E39 på Nordvestlandet. Først i køen står Romsdalsfjorden, hvor løsningen til Møreaksen (bildet) er politisk vedtatt.  

Nyheter

Tall fra Stortingets utredningskontor, viser at Statens vegvesen ved utgangen hadde brukt drøyt 1,2 milliarder kroner på planleggingen av fjordkrysningene på strekningen. SV mener kostnadene er så høge at det bør gi grunn til å få kalde føtter, melder NRK.

– Det er så feil bruk av midler, synes vi. Når vi har brukt over 1,2 milliarder bare på å planlegge disse fjordkrysningene, så mener jeg at noen må rope et varsku. Ikke minst regjeringspartiene bør få kalde føtter nå, sier transportpolitisk talsperson i SV, Arne Nævra, til kanalen.

Fjordkrysningene, som blant annet inkluderer nye traséer over Romsdalsfjorden og Sulafjorden, er anslått å koste 198 milliarder kroner. Dagens anslag for bygging av hele strekningen er på 340 milliarder.

Nævra mener kostnadene gjør at prosjektet kan bli et luftslott – men også at vedlikeholdsutgiftene vil være for høge. Han mener satsing på el-ferjer er løsningen.

(saka held fram under)

Her vil dei bygge bru og tunnel for 50 milliardar

Norges nest største eksportfylke treng å bli knytt saman nord-sør. Det var gjennomgangstonen då ni samferdselsprosjekt vart presentert på The North West-konferansen i Ålesund.

 

Sve tapte maktkampen og Romsdalsaksen

– Grenseløs maktarroganse fra Dahl

Frps Frank Sve går til frontalangrep på Molde-ordfører Torgeir Dahl etter at han tapte kampen i fylkesutvalget om en utredning av Romsdalsaksen.

 

Solvik-Olsen om Tautra-tunnelen på Møreaksen

128 millioner i årlig vedlikehold

Den 16 kilometer lange undersjøiske tunnelen på Møreaksen vil ha årlige vedlikeholdskostnader på minst 128 millioner kroner.


Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund, er også sterkt i mot å ta i bruk undersjøiske tunneler. Han peker på hyppigere ferjeavganger som en løsning og mener folk kan leve med ferjeavganger hvert 20. minutt.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen avviser at pengebruken er høg, og viser til at summen på 1,2 mrd. er brukt over åtte år. Han mener SV i stedet burde være skeptiske til større jernbaneutbygginger – som Intercity-prosjektet på Østlandet, som fikk bevilget 1,35 mrd. kroner på statsbudsjettet for 2017.

Høg temperatur om Romsdalsfjorden:
 

Samferdsel - Møreaksen eller Romsdalsaksen:

«Det kjem til å bli greia ut flytebru over Romsdalsfjorden»

Møreaksen sin 16 km «gigant» undersjøiske tunnel, på 350 meters djup under fjorden skal visst byggjast koste kva det koste vil!

 

Leserinnlegg:

Møreaksen et luftslott

Argumentasjonen om at Møreaksen er gryteklar holder ikke mål.

 

Synspunkt:

«År 2037: Møreaksen skrinlagt»

Møreaksen i en fremtidsvisjon: Politikere er glade for at de ikke gikk videre med prosjektet.