Nå er vegen stengt på Moa

Den nye gangbrua mellom kjøpesentrene skal løftes på plass de neste ukene.

MOA: Fylkesvegen stenges. 

Nyheter

Det er fylkesveg 111 som blir midlertidig stengt mellom rundkjøringene, mens brua som skal knytte sammen Moa øst og Moa Syd blir fullført.

Vegen ble stengt fra onsdag morgen, og vil holdes helt stengt til midnatt fredag 13. juli.

Ifølge Statens vegvesen er tidspunktet for stenging valgt fordi det erfaringsmessig er mindre trafikk mellom skoleslutt og fellesferien.

Vegvesenet anbefaler alle som ikke skal til kjøpesenterområdet om å kjøre E39 Moatunnelen. På Moa må trafikantene benytte lokalveiene til omkjøring, som Langelandsvegen og Spjelkavik.

Mens arbeidet pågår vil gangvegen fra Moa Syd til Moa Øst bli opprettholdt, men hovedinngangen til Moa øst vil holdes stengt, og alternative innganger må benyttes, står det på nettsiden til Amfi Moa. I perioder vil det være mulig å passere under brua. Når hovedinngangen er stengt, kan publikum gå gjennom lekebutikken Ringo på nordsida, og videre inn i senteret den vegen.

Parkering i området vil være noe begrenset de neste ukene.