Vegvesenet: Prisen på Nordøyvegen er riktig

Etter å ha kontrollregnet alle tilbudene som er kommet inn for bygging av Nordøyvegen, er Statens vegvesen klar i sin konklusjonen. Prisen er riktig, det er dette det koster.

Prosjektleder Marianne Nærø i spissen for en delegasjon på synfaring for entreprenører ved tunnelinnslaget på Myklebust på Harøya.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det kom som et sjokk da det beste tilbudet for byggingen av Nordøyvegen viste seg å være 800 millioner kroner høgere enn hva Statens vegvesen hadde i sine egne kalkyler. Nå har etaten finregnet på samtlige av tilbudene de har fått inn fra entrepenørene. 

Konklusjonen fra prosjektleder Marianne Nærø, er klar. Prisene de har fått er riktige.

Nordøyvegen blir 800 millionar dyrare

Det vart ei trykka stemning då tala kom på bordet, eller på skjermen.


– Gjennomgangen av tilbudene vi har fått er kostnaden for å bygge Nordøyvegen i dagens marked, med de planene som ligger til grunn, skriver Nærø i et notat til fylket.

Dyr logistikk

Hun påpeker at det er store variasjoner tilbyderne i mellom, men at sluttsummen avspeiler det som er de faktiske kostnadene i dagens marked.

– Kontrollregningen av tilbudene har kun ført til mindre korreksjoner og ingen endringer i rekkefølgene på tilbyderne. Det er ikke ett enkelt element, men et sett med ulike faktorer som gjør at pristilbudene ligger langt høyere enn kostnadsoverslaget for byggingen av Nordøyvegen, konkluderer hun.


Frank Sve:

Ein torpedo midtskips for Nordøyvegen!

- Eg trur det er fleire store fylkeskommunale vegprosjekt som kan vente seg ein slik torpedo midtskips som Nordøyvegen no har fått.

 

Mens de ulike entrepenørene har hatt noe ulike priser på tunneldriving og brubygging, er det et punkt alle peker på som kostbart. Det er logistikken rundt rigg og drift fordelt over flere øyer. Noen lignende har entrepenørene lite erfaring med, påpeker vegvesenet.

– Kostnadsposten «generelle kostnadar» skiller seg ut.  Her ligger alle prisene over kostnadsoverslaget. Det gjelder kostnader til rigg, drift og logistikk. Det finnes ikke referanseprosjekt med tilsvarende omfang og utfordringer knyttet til logistikk og sjøarbeid. Kostnadene tilknyttet logistikk og sjøarbeid er undervurdert, skriver vegvesenet i notatet som er sendt fylkeskommunen.

Må finne 800 mill. mer

Denne beskjeden fra vegvesenet gjør det ikke enklere for fylkespolitikerne som er på jakt etter måter å få ned prisen på prosjektet på.

Beskjeden fra vegvesenet er at det kan de gi opp. Skal Nordøyvegen bygges må fylkestinget på en eller annen måte finne 800 millioner kroner mer et eller annet sted.