Slik blir Basecamp Hotel Hellesylt – det nye reiselivsprosjektet til Flakk Gruppen

Bygger et hotell ingen har sett maken til

Slik skal det nye hotellet på Hellesylt se ut, tegna av arkitektkontoret Snøhetta.

NYBYGG: Basecamp Hotel Hellesylt, slik det er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta. Hotellet er plassert langs elva. Vegen bort til ferja og sjukeheimen vil gå rett igjennom bygget. ILLUSTRASJON: SNØHETTA 

Nyheter

– Vi ønsker å tilføre reiselivsnæringa noe helt nytt og bærekraftig, forankra i de enorme mulighetene som er i natur- og kulturlandskapet her.