Møre og Romsdal politidistrikt med 19 millioner kroner i minus

– Det er bekymringsfullt, sier Arne Hunnes, fungerende leder i Politiets Fellesforbund Møre og Romsdal.

Må spare: Visepolitimester i Møre og Romsdal politidistrikt, Ingmar Farstad, sier de må sette inn sparetiltak for å komme i balanse innen året er omme. Arkiv. 

Nyheter

Fungerende leder i lokallaget Arne Hunnes i Politiets Fellesforbund bekrefter at Møre og Romsdal politidistrikt har et underskudd på 19 millioner kroner. Hunnes sier at lokallaget har en god dialog med politimesteren når det gjelder økonomien, og at de jobber hardt med å finne løsninger for å stramme inn på pengebruken.