Skipperen: Slik skjedde dødsfallet på Nordstar

I en rapport fra skipperen om bord på «Nordstar», forklarer han hva som skjedde da en mann døde under arbeid på tråleren.

Endte fatalt: «Nordstar» fikk tilkalt redningshelikopter, men da det kom fram var det allerede for seint. Livet til besetningsmedlemmet sto ikke til å redde. Oksygenmangel under arbeid i en ensilasjetank oppgis som årsak. Bildet er tatt i en annen sammenheng, på uerfiske.  Foto: Torbjørn Sørensen (arkivbilde)

Nyheter

Sunnmørsposten har fått innsyn hos Sjøfartsdirektoratet i «Rapport om sjøulykke, arbeidsulykke og nestenulykke», der skipperen gir sin versjon av hvordan dødsulykken på fisketråleren «Nordstar» fant sted. Det var 10. juni at arbeidsulykka som kostet Andris Polis livet skjedde.