Møre og Romsdal skiller seg ut fra landsgjennomsnittet i Forsvarets årlige spørreundersøkelse

Mest bekymret for terror

Innbyggere i Møre og Romsdal viser minst interesse for Forsvaret og NATO, men er til gjengjeld mest bekymret for krig og terror.

SKAVADRONSJEF: Kurt Haukeberg har for tiden permisjon fra Marinen og jobber for Lostjenesten, Kystverket. Høsten 2016 ble Orlogskapteinen fra Skodje innsatt som skvadronsjef for minerydder-flåten i Marinen.   Foto: Nikolas Birkevold Farstad

Vi trenger at folk er litt «til stede» i en verden der ikke alle har gode hensikter

Kurt Haukeberg
Nyheter

Det kommer fram i Forsvarets årlige spørreundersøkelse. På spørsmål om interessen rundt Forsvaret er det kun 29 prosent i fylket som oppgir at de er meget eller ganske interessert, mot 39 prosent på landsbasis. Heller ikke kjennskapen til Forsvarets oppgaver er stor i fylket. 25 prosent av de spurte oppgir at de har meget eller ganske god kjennskap til dette. På landsbasis er tallet 33 prosent.